Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Lokaler og udstyr

Diverse billeder fra klubben.

Nedenfor vil der snarest komme nye billeder fra klubbens lokaler. .

Kredsløbsudstyr

Nedenfor billeder af klubbens kredsløbsudstyr fra Technogym. Der vil snarest bliver opdateret med nye bedre billeder.

Udstyr i centeret

Nedenfor vil der snarest komme nye opdaterede billeder af klubbens trænings maskiner og udstyr.