Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Kontingent

 Priser

1 måned PBS* 125 kr.
6 måneder kontant 900 kr.
1 måned kontant (ved indmeldelse) 150 kr.

*Betaling via overførsel:
Reg. nr: 2701 Konto nr: 0701 - 104 005 eller på mobilepay 27120

Husk at skrive navn og medlemsnr i tekstfelt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer eller formanden.

Hvis du ønsker at holde pause/sætte dit medlemsskab i bero skal dette meddeles til kasserer eller formand på mail inden den 1. i måneden.