Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Æresmedlemmer

Bent Pedersen
Medlem nr. 4
Medstifter af klubben
Medlem af bestyrelsen i klubbens første 9 år.


Hans Henrik "Vagn" Jensen - medlem nr. 5
Medstifter af klubben.
Medlem af bestyrelsen i klubbens første 5 år.


Henning Thorsen
Medlem nr. 569
6x DK stærkeste mand
5x Dansk mester i Styrkeløft.
3x deltagelse i WSM og blev bl.a. nr 2 i 1991.

Bo Petersen
Medlem nr. 566
5 x Dansk mester i styrkeløft
2 x Nordisk mester i styrkeløft
Utallige danske rekorder i styrkeløft

Jesper Braad
Medlem nr. 256
Kasserer i RSM i 30 år 1986-2015.Henrik Jensen
Medlem nr. 151
Formand i RSM i 33 år (siden 1988)
Regler for valg af æresmedlemmer

Stk. 1
Et medlem/tidligere medlem af RSM kan vælges til æresmedlem, hvis vedkommende enten igennem mange år har repræsenteret klubben sportsligt på bedste vis eller har gjort et stort stykke frivilligt lederarbejde for klubben.

Stk. 2
Æresmedlemmer kan kun vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Der kan max. vælges 2 æresmedlemmer pr. år.

Kandidater indstilles til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.

For at blive valgt kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for kandidaten.

Stk. 3
Æresmedlemmer bliver valgt på livstid og er fritaget for at betale kontingent.

Et æresmedlem, der modarbejder klubbens interesser, kan dog på enten en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling blive frataget denne titel.

Dette skal være et særskilt punkt på dagsordenen og kræver at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Et æresmedlem der får karantæne for doping af Anti Doping Danmark bliver automatisk frataget sin titel som æresmedlem.