Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Indmeldelse
Indmeldelsesblanket

Nye medlemmer

Nye medlemmer har mulighed for indmeldelse Onsdage kl. 19-20. Ved indmeldelse betales for depositum af nøgle, samt en måned træning. Vores center har åbent alle 365 dage om året. Du kan med din personlige nøgle komme ind i centret 24/7 og dermed træne præcis når det passer dig bedst.

Depositum for nøgle

Nøglebrik 100 kr.

Der er mulighed for at sætte sit medlemskab i bero.
Henvendelse herom skal ske til bestyrelsen.

Priser

1 måned PBS* 125 kr.
6 måneder kontant 900 kr.
1 måned kontant (ved indmeldelse) 150 kr.

*Betaling via overførsel til:
Reg. nr: 2701 Konto nr: 0701 - 104 005 eller på mobilepay 27120