Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr
Gratis Wifi
Gratis Parkering

Æresmedlemmer

Bent Pedersen
Medlem nr. 4
Medstifter af klubben
Medlem af bestyrelsen i klubbens første 9 år.


Hans Henrik "Vagn" Jensen - medlem nr. 5
Medstifter af klubben.
Medlem af bestyrelsen i klubbens første 5 år.


Henning Thorsen
Medlem nr. 569
6x DK stærkeste mand
5x Dansk mester i Styrkeløft.
3x deltagelse i WSM og blev bl.a. nr 2 i 1991.

Bo Petersen
Medlem nr. 566

Jesper Braad
Medlem nr. 256
Kasserer i RSM i 30 år 1986-2015.Henrik Jensen
Medlem nr. 151


Regler for valg af æresmedlemmer

Stk. 1
Et medlem/tidligere medlem af RSM kan vælges til æresmedlem, hvis vedkommende enten igennem mange år har repræsenteret klubben sportsligt på bedste vis eller har gjort et stort stykke frivilligt lederarbejde for klubben.

Stk. 2
Æresmedlemmer kan kun vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Der kan max. vælges 2 æresmedlemmer pr. år.

Kandidater indstilles til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen.

For at blive valgt kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for kandidaten.

Stk. 3
Æresmedlemmer bliver valgt på livstid og er fritaget for at betale kontingent.